• Slide 01

Program Comenius

  • Zaměření programu

= program je zaměřen na školní vzdělávání

  • Oprávnění žadatelé

 = mateřské školy, základní školy a střední školy

  • Cílová skupina

= žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící na MŠ, ZŠ nebo SŠ

  • Cíl programu

= rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro akivní účast v evropských záležitostech.

Program podporuje aktivity umožňující žákům starším 15 let, studentům vysokých škol pedagogického zaměření a pracovníkům ve vzdělání účastnit se studijních pobytů, stáží, či kurzů.

  • Komu je program určen

= žákům a studentům ve školním vzdělání (od mateřských po střední školy)
= školám zařazeným v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT: mateřské školy včetně speciálních, základní školy včetně speciálních a uměleckých, střední školy včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť
= učitelům a dalším pracovníkům v těchto školách
= asociacím, neziskovým a nevládním organizacím zapojeným do školního vzdělávání a zástupcům těchto institucí
= osobám a institucím zodpovědným za organizaci a poskytování vzdělání na místní, regionální a národní úrovni
= výzkumným centrům a institucím zabývající se problematikou celoživotního učení
= vysokým školám, které vzdělávají učitele/budoucí učitele
= institucím zajišťující poradenství a informační servis

  • Typy aktivit

1) individuální projekty
= mobilita žáků a učitelů (výměny studentů apod.)
= účast na vzdělávacích kurzech/školeních pro učitele a další pedagogické pracovníky
= studijní a přípravné návštěvy pro mobility
= asistentské pobyty pro studenty - budoucí učitele

2) podpora spolupráce
= mezi školami, se zaměřením na rozvoj společných vzdělávacích projektů pro žáky/studenty a jejich učitele
= mezi organizacemi zodpovědnými za podobu školního vzdělávání se zaměřením na posílení spolupráce mezi regiony, včetně mezinárodní příhraniční spolupráce

3) centralizované multilaterální projekty
= zaměřené na rozvoj dobrých příkladů ve vzdělání včetně tvorby nových výukových metod a materiálů
= zaměřené na výměnu zkušeností nebo tvorbu systémů, které zajišťují informace nebo poradenství pro studenty, učitele a další osoby
= zaměřené na vytváření, propagaci a šíření nových kurzů pro učitele

4) centralizované tematické sítě
= zaměřené na rozvoj vzdělávání v tématické oblasti, ve které působí
= zaměřené na získávání a šíření ukázek dobrých příkladů a inovačních přístupů
= poskytování podpory projektům v dané tematické oblasti
= analýzu potřeb a její praktické uplatnění ve školním vzdělávání

  • Uznatelné náklady (v rámci individuální mobility žáků)

= správní náklady vzniklé vysílající škole
= náklady na jazykovou přípravu žáka
= správní náklady vzniklé přijímací škole, včetně nákladů na mentorování
= jednu zpáteční cestu žáka
= měsíční příspěvek pro žáka

Podávání žádosti probíhá průběžně.

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti prosím kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.