• Slide 01

Operační program: Zaměstnanost
vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, realizace programů ESF (Evropský sociální fond)
Název výzvy: Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hlavní město Prahu
Prioritní osa: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: 1.2 Rovnost žen a mužů

Termín pro podání žádosti od 11. listopadu 2015 do 30. dubna 2017

 • Oprávněný žadatel
  = obchodní korporace
  = OSVČ
  = státní podnik
  = NNO
  = profesní a podnikatelské sdružení
  = poradenské a vzdělací instituce
  = školy a školská zařízení
  = vysoké školy
  = kraje a organizace zřizované kraji
  = obce a organiace zřizované obcemi
  = dobrovolné svazky obcí
  = sociální partneři
  = organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace
  = právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem

 

 • Cíl programu
  = snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

 

 • Podporované aktivity
  = výzva podporuje vznik a provoz zařízení poskytujících pravidelnou péči o děti od 1 či 3 let věku do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba hlídání a péče o dítě je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte
  = obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte
  = podporována bude zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost

 

 • Způsobilé výdaje
  = náklady na stavební úpravu prostor
  = pořízení vybavení
  = pořízení výukových pomůcek
  = náklady na kurz a zkoušku pro kvalifikovanou pečující osobu
  = mzdové náklady
  = nájem

 

 • Výše dotace
  = min./max.výše celkových způsobilých výdajů: 942.000 Kč / 5.986.710 Kč
  = financování probíhá ex ante

 

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti o dotaci prosím kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.