• Slide 01

Operační program: Zaměstnanost
vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, realizace programů ESF (Evropský sociální fond)
Název výzvy: Podpora zaměstnanosti cílových skupin
Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: 1.1 Přístup k zaměstnání

Termín pro podání žádosti 20. listopad 2015 až 29. února 2016

  • Oprávněný žadatel

= vzdělávací a poradenské instituce
= NNO (spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církevní právnická osoba)
= školy
= FO, obchodní společnosti, veřejné obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti

  • Cílová skupina

= Osoby ve věku 50 a více let;
= Osoby mladší 25 let věku, které nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě;
= Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců;
= Osoby s nízkou úrovní kvalifikace;
= Národnostní menšiny;
= Osoby pečující o malé děti;
= Osoby pečující o jiné závislé osoby;
= Osoby se zdravotním postižením.

  • Cíl programu

= výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob

  • Podporované aktivity

= poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;
= bilanční a pracovní diagnostika;
= motivační aktivity;
= rekvalifikace;
= rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce;
= podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
= zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst;
= podpora flexibilních forem zaměstnání;
= doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce;
= realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

  • Výše dotace

= min./max. výše dotace: 1.500.000 Kč / 6.000.000 Kč
= forma financování: ex ante

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti o dotaci prosím kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.