• Slide 01

Program: Interreg VA Slovenská republika - Česká republika

Prioritní osa 1: Využívání inovačního potencionálu

Tématický cíl 1A: Investování do vzdělání, školení a odborné přípravy jako i zručnosti a celoživotního vzdělávání

Investiční priorita 1A: Příprava a vykonávání společných vzdělávacích, odborných vzdělávacích a školících programů

  • Aktivity

= tvorba vzdělávacích programů pro ZŠ, SŠ a VŠ
= systematická spolupráce mezi vzdělávacímí institucemi
= realizace výměnných pobytů a stáží pro pedagogy, žáky a studenty
= propagace a zvýšení atraktivnosti technických oborů a škol
= zvyšování atraktivnosti a efektivnosti celoživotního vzdělávání pro firmy a jednotlivce

  • Oprávněný žadatel

= školy a vzdělávací instituce
= komory a zájmové sdružení PO
= nestátní neziskové organizace
= organizace zřizované státem, krajem, obce nebo městskou částí

  • Kritéria spolupráce

= povinné: společná příprava projektu, společná realizace projektu
= nepovinné: společný personál, společné financování

  • Výše dotace

= výše dotace bude max. 85% z celkových způsobilých výdajů projektu

Pro bližší informace a možnosti zpracování žádosti o dotaci prosím kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.