• Slide 01

Program: Interreg VA Slovenská republika - Česká republika

Prioritní osa 3: Rozvoj místních iniciativ

Tématický cíl: Posílení institucionálních kapacit orgánů veřejné správy a zainteresovaných stran a efektivity veřejné správy

Investiční priorita: Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi

  • Aktivity

= společné plánování, strategii a studii v příhraničním regionu
= rozvoj spolupráce institucí veřejné správy
= vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur

  • Oprávněný žadatel

= organizace zřizované státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí
= nestátní neziskové organizace
= školy a vzdělávací instituce

  • Kritéria spolupráce

= povinné: společná příprava projektu, společná realizace projektu
= nepovinné: společný personál, společné financování

  • Výše dotace

= výše dotace bude max. 85% z celkových způsobilých výdajů projektu

Pro bližší informace a možnosti zpracování žádosti o dotaci prosím kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.