• Slide 01
Operační program:                        Podnikání, inovace, konkurenceschopnost
Název programu:                           ICT a sdílené služby 
Prioritní osa 4:                               Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií
Specifický cíl 4.2 :                          Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky

Oprávněný žadatel:                      malí a střední podnikatelé (do 200 zaměstnanců) a velké podniky             

Podporované aktivity:

  •     Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení, tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace.
  •     Zřizování a provoz center sdílených služeb.
  •     Budování a modernizace Datových center.

Výše podpory:

Dotace na jeden projekt je poskytována v minimální výši 1 mil. Kč a maximálně ve výši 200 mil. Kč.
Výše podpory pro malé podnikatele může dosáhnout max. 45%, výše podpory pro střední podnikatele může dosáhnout max. 35% z celkových způsobilých výdajů.

Způsobilé výdaje:

• Dlouhodobý hmotný majetek
• Stavby, pozemky, rekonstrukce, projektová dokumentace, novostavby, hardware
a sítě, stroje a zařízení;
• Dlouhodobý nehmotný majetek
• Software, licence, know-how;
• Vybrané provozní náklady
• Mzdové náklady, služby poradců a expertů, nájem prostor.

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti o dotaci prosím kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel: +420 777 873 416