• Slide 01

V blízké době jsou očekávány výzvy k příjmu žádosti do dalších programů. Pro úspěšné získání dotace je vždy výhodnější, je-li projekt včas a řádně připraven. Přestože mají programy otevřený příjem žádostí do předem stanoveného data,  výběr vítežných projektů může ovlivnit i datum příjmu žádosti. Programy vyhlašují výzvy k příjmu žádostí v opakovaných intervalech. Připravený projekt má tedy šanci zúčastnit se souteže o dotací vícekrát. proto abyste nezmeškali svou příležitost, uvádíme programy které již brzy budou otevřeny pro příjem nových žádostí:

INOVACE - Ochrana práv duševního vlastnictví

Spolupráce - Technologické platformy

Služby infrastruktury

Technologie

Obnovitelné zdroje energie

Úspory energie v STZ

Smart grids I: Distribuční sítě

Smart grids II: Přenosová síť

Nízkouhlíkové technologie

Úspory energie v STZ

Program ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením

Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2016

Podpora turistických center

Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2016

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016 (neinvestiční dotace)

Inovace - Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Technologie

Služby infrastruktury

Spolupráce - Technologické platformy

Obnovitelné zdroje energie