• Slide 01

Operační program:                    Podnikání, inovace, konkurenceschopnost
Název programu:                      TECHNOLOGIE
Prioritní osa 2:                           Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
Specifický cíl 2.1 :                      Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových malých a středních podniků
Oprávněný žadatel:                  malí a střední podnikatelé (do 200 zaměstnanců)


Cíl programu:

Cílem programu Technologie je podpora konkurenceschopnosti malých a středních výrobních podniků. Podnikatelé si s pomocí dotace mohou pořídit nový stroj, zařízení, technologie, software, patentové licence. Mezi podnikatele  bude do roku 2020 rozdělena částka v přibližné výši 6 mld. Kč

Výše podpory:

Dotace na jeden projekt je poskytována v minimální výši 1 mil. Kč,v maximální výši 30 mil. Kč.
Výše podpory pro malé podnikatele může dosáhnout max. 45%, výše podpory pro střední podnikatele může dosáhnout max. 35% z celkových způsobilých výdajů.

Způsobilé výdaje:

dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost

dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti do programu prosím kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 777 873 416