• Slide 01

Operační program:         Podnikání, inovace, konkurenceschopnost
Název programu:           TECHNOLOGIE
Prioritní osa 2:                Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
Specifický cíl 2.1 :           Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvoj malých a středních podniků
Oprávněný žadatel:         malí a střední podnikatelé (do 200 zaměstnanců)


Cíl programu:

Cílem programu Technologie je podpora konkurenceschopnosti malých a středních výrobních podniků. Podnikatelé si s pomocí dotace mohou pořídit nový stroj, zařízení, technologie, software, patentové licence. Mezi podnikatele bude do roku 2020 rozdělena částka v přibližné výši 6 mld. Kč

Výše podpory:

Dotace na jeden projekt je poskytována v minimální výši od 250 tis. Kč do maximální výše 30 mil. Kč.
Míra podpory u začínajícího podnikatele je 50 %, pro malé podnikatele může dosáhnout max. 45% a výše podpory pro střední podnikatele může dosáhnout max. 35% z celkových způsobilých výdajů.

Způsobilé výdaje:

dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost

dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti do programu prosím kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 777 873 416