• Slide 01

Operační program                  Podnikání, inovace, konkurenceschopnost
Název programu:                    INOVACE  / Inovační projekt, Projekty na ochranu práv duševního vlastnictví 
Prioritní osa 1:                         Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Specifický cíl 1.1                      Zvýšit inovační výkonnost podniku

Oprávněný žadatel:  

Malí a střední podnikatelé (do 200 zaměstnanců) a velké podniky, veřejné výzkumné instituce a a ostatní instituce terciálního vzdělávání


Cíl programu:

Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem,rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací a účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh. Podporovány budou zejména inovace vyšších řádů a posílení schopnosti firem v oblasti high-tech výroby.

Podporované aktivity:

Podporovány jsou aktivity, které směřují k realizaci inovačního projektu, nebo k realizaci projektu na podporu ochrany a nákupu práv duševního vlastnictví. Podpora inovačních projektů zaměřených na zavedení nových metod organizace firemních procesů a zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů může být přidělena jen takovým projektům, které budou současně realizovat některou z aktivit změřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb a zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.


Výše podpory:

Dotace na jeden projekt je poskytována v minimální výši 1 mil. Kč a maximálně ve výši 50 mil. Kč.
Výše podpory pro malé podnikatele může dosáhnout max. 45%, výše podpory pro střední podnikatele může dosáhnout max. 35% , velký podnik 25% z celkových způsobilých výdajů.

Způsobilé výdaje:

Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Provozní náklady
Náklady na publicitu projektu
Způsobilé výdaje projektu jsou blíže vymezeny v jednotlivých výzvách.

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti o dotaci prosím kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.