• Slide 01

Operační program:             Podnikání, inovace, konkurenceschopnost
Název programu:                MARKETING
Prioritní osa 2:                    Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
Specifický cíl 2.2:                 Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků

Oprávněný žadatel:            malí a střední podnikatelé (do 200 zaměstnanců)

Cíl programu:

Cílem programu je posílení růstových motivací MSP, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich včetně podpory zapojování do mezinárodních programů. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.

Výše podpory:

Dotace na jeden projekt je poskytována v minimální výši 200 tis. Kč a maximálně ve výši 5 mil. Kč. Výše podpory může dosáhnout maximálně 50% způsobilých výdajů.
Podpora dopravy výstavních exponátů, vč. balného a manipulace je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 150 tis. Kč na jeden konkrétní veletrh nebo výstavu v zahraničí
podpora tvorby marketingových propagačních materiálů pro účely veletrhů a výstav je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 50 tis. Kč při účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí.

Způsobilé výdaje:

Pronájem, zřízení a provoz stánku:
grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku
Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení
na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem
Tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti do programu, prosím, kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 777 873 416