• Slide 01

Operační program:                  Podnikání, inovace, konkurenceschopnost
Název programu:                     ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA
Prioritní osa 2:                         Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
Specifický cíl 2.3 :                     Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání

Oprávněný žadatel:      

malí a střední podnikatelé (do 200 zaměstnanců) podnikající na území ČR

Podporované aktivity:

Podporovanými aktivitami budou výstavba a pořízení nových, případně rekonstrukce stávajících školicích center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školicích prostor včetně školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti.

Výše podpory:

Dotace na jeden projekt je poskytována v minimální výši 500 tis. Kč a maximálně ve výši 5 mil. Kč.
Výše podpory pro malé podnikatele může dosáhnout max. 45%, výše podpory pro střední podnikatele může činit max. 35% z celkových způsobilých výdajů.

Způsobilé výdaje:

• dlouhodobý hmotný majetek (zejména nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, inženýrské činnosti a komunikace ke      stavbám, hardware a sítě, technická zařízení a zařizovací předměty staveb, školicí pomůcky, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání),
• dlouhodobý nehmotný majetek (školicí programy, software a data),
• drobný hmotný a nehmotný majetek, služby školitelů.

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti o dotaci prosím kontaktujte naše odborníky.

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 777 873 416