• Slide 01

Operační program:                            Podnikání, inovace, konkurenceschopnost
Název programu:                               ÚSPORY ENERGIE
Prioritní osa 3:                                   Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových
                                                            technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Specifický cíl 3.2:                                Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru

Oprávněný žadatel:

Malí, střední a velcí podnikatelé

Cíl programu:

Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

Výše podpory:

Dotace na jeden projekt je poskytována v minimální výši 500 tis. Kč a maximálně ve výši 250 mil. Kč. Maximální absolutní výše dotace na ekologické studie činí 350 tis. Kč. Výše podpory pro malé podnikatele může dosáhnout max. 50%, výše podpory pro střední podnikatele může dosáhnout max. 40% a výše podpory pro velké podnikatele může dosáhnout max. 30% ze způsobilých výdajů na ekologické studie.

Způsobilé výdaje:

dlouhodobý hmotný majetek,
dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku),
ekologické studie (Energetický posudek)

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti do programu, prosím, kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 777 873 416