• Slide 01

Operační program:                 Podnikání, inovace, konkurenceschopnost
Název programu:                    SPOLUPRÁCE
Prioritní osa 1:                         Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Specifický cíl 1.2:                    Z  výšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

Oprávněný žadatel:
malí a střední  a velcí podnikatelé

Cíl programu:

Cílem programu je rozvoj inovačních sítí – klastrů, technologických platforem a dalších typů
kooperačních sítí - jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a
inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb
na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech
a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Výše podpory:

Dotace na jeden projekt je poskytována v minimální výši 500 tis. Kč.
max. absolutní dotace pro jeden podprojekt v rámci aktivity Kolektivní výzkum: 16 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 11 000 000 Kč pro rozvinuté klastry
max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci Sdílená infrastruktura: 15 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 10 000 000 Kč pro rozvinuté klastry
max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity Internacionalizace klastru a Rozvoj klastrové organizace: 5 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 4 000 000 Kč pro rozvinuté klastry/3 000 000 Kč pro nezralé klastry
Výše podpory může dosáhnout max. pro aktivitu Kolektivní výzkum 45% pro malé podniky, 35% pro střední podniky; pro aktivity Sdílená infrastruktura, Internacionalizace klastru a Rozvoj klastrové organizace 50% způsobilých výdajů.

Způsobilé výdaje:

V případě aktivity Kolektivní výzkum: osobní náklady, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby), dodatečné režijní a provozní náklady, zakázky na externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji nelze zadat personálně ani ekonomicky propojené osobě
V případě aktivity Sdílená infrastruktura: nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení, software a data, práva duševního vlastnictví, nájem
V případě aktivity Internacionalizace klastru: mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference
V případě aktivity Rozvoj klastrové organizace: mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, správa zařízení klastru, materiál

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti do programu, prosím, kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel: : +420 777 873 416