• Slide 01


Operační program:                                    Podnikání, inovace, konkurenceschopnost
Název programu:                                       OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
Prioritní osa 3:                                            Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění
                                                                     nových  technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin 

Specifický cíl 3.1 :                                        Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR


Oprávněný žadatel:

malé, střední podniky a velké podniky

Cíl programu:

Program Obnovitelné zdroje energie se zaměřuje na využívání obnovitelných zdrojů energií. Jeho cílem je zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR.

Podporované aktivity:

výstavba nových a rekonstrukce a modernizace stávajících výroben elektřiny a tepla z OZE s tím, že vyrobená energie bude určena primárně pro distribuci, nikoli vlastní spotřebu

Výše podpory:

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 a 100 miliony korun.

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 70 % způsobilých výdajů
střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 60 % způsobilých výdajů
velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 50 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje:

  • MVE - výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren
  • bioplynové stanice - vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby
  • instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efektivním způsobem
  • biomasa - výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla

 

Podporována nebude výstavba či rekonstrukce solárních, větrných či geotermálních zdrojů


Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti o dotaci prosím kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 777 873 416