• Slide 01


Operační program:                                              Podnikání, inovace, konkurenceschopnost
Název programu:                                                 ÚSPORY ENERGIE V SZT
Prioritní osa 3:                                                     Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora
                                                                              zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Specifický cíl 3.5 :                                                 Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem


Oprávněný žadatel:

malé, střední podniky a velké podniky

Cíl programu

Program Úspory energie v soustavách zásobování teplem (SZT) cílí na rekonstrukcí stávajících a zavádění nových zařízení kombinujících výrobu tepla a elektřiny. Podporované investice mají vést k úsporám primární energie ve firmách.

Podporované aktivity:

  • instalace vysoce účinných kogeneračních jednotek v soustavách zásobování teplem, ve kterých se doposud pouze vyrábělo teplo
  • rozvoj a propojování existujících soustav s potenciálem vyššího využití kombinované výroby tepla a elektřiny
  • zlepšování technických parametrů kogeneračních zařízení


Výše podpory:

Každý projekt může být podpořen částkou v rozmezí 500 tis. - 350 mil. korun.

Míra dotace se liší podle velikosti podniku - konkrétní procenta budou zveřejněna na výzvě


Způsobilé výdaje:

  • dlouhodobý hmotný majetek
  • dlouhodobý nehmotný majetek - nezbytně nutný k provozu hmotného majetku
  • ekologické studie a energetické audity


Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti o dotaci prosím kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 777 873 416