• Slide 01

Operační program:                                                    Podnikání, inovace, konkurenceschopnost
Název programu:                                                       NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE
Prioritní osa 3:                                                            Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin
Specifický cíl 3.4 :                                                       Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem

Oprávněný žadatel:

malé, střední podniky a velké podniky

Cíl programu

Cílem programu  je vyšší míra uplatnění nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a tím zvýšení využívání druhotných surovin.

Podporované aktivity:

 • zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel)
 • pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie (např. akumulace elektřiny rámci inteligentních sítí a v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií)
 • zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách (inteligentní prvky řízení budov, integrace OZE do budov, aplikace nových energeticky šetrných materiálů, využití druhotných surovin k udržitelné výstavbě)
 • zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů (např. využití biometanu)
 • zavádění off grid systémů (městské a komunitní sítě, ostrovní systémy dodávek energií v budovách)
 • zavádění systémů řízení spotřeby energií
 • zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin
 • zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností
 • zavádění technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní (zejména kritické suroviny)
 • zavádění technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné

 

Výše podpory:

Každý projekt může být podpořen částkou v rozmezí 500 tis. - 100 mil. korun.
Míra dotace se liší podle velikosti podniku - konkrétní procenta budou zveřejněna na výzvě


Způsobilé výdaje:

 • pořízení souvisejících technologií
 • pořízení dobíjecích stanic
 • možnost úhrady části kupní ceny elektromobilu, která přesahuje průměrnou cenu automobilů se spalovacím motorem
 • další dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

 

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti o dotaci prosím kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 777 873 416