• Slide 01


Operační program:                                             Podnikání, inovace, konkurenceschopnost
Název programu:                                                PORADENSTVÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKY
Prioritní osa 2:                                                    Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
Specifický cíl 2.1:                                                Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových malých a středních podniků

Oprávněný žadatel:

a) Příjemcem dotace jsou provozovatelé inovační infrastruktury, jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra působící v regionech ČR, jejichž projekt bude v rámci vyhlášené výzvy vybrán k poskytování poradenských služeb MSP v příslušném regionu.

b) Příjemci podporovaných poradenských služeb jsou malé a střední podnikatelské subjekty, které mají historii max.do 5 let.

Cíl programu

Cílem programu je poskytování základních poradenských služeb prostřednictvím externích poradců oprávněných k této činnosti podle platných právních předpisů. V rámci programu Poradenství 1 mohou nové podnikatelské subjekty žádat o dotace expertní poradenské služby, a to například prostřednictvím podnikatelských inkubátorů, zejména v periferních oblastech.

Podporované aktivity:

Poskytování základních poradenských služeb bude zaměřeno na začínající firmy v oblasti výroby, stavebnictví, obchodu a služeb s cílem podpořit zvýšení počtu nových podnikatelů a konkurenceschopnosti začínajících MSP v hospodářsky problémových regionech

Podporovány budou poskytované poradenské služby pro začínající MSP (s historií do 5 let) poskytované provozovateli inovační infrastruktury jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra

Nebudou podporovány poradenské služby mající charakter stálé nebo pravidelné činnosti související s obvyklými provozními náklady podniku na služby, jako například běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby nebo reklama

Výše dotace
Dotace pro jeden projekt provozovatele inovační infrastruktury na poskytování cenově zvýhodněných poradenských služeb pro MSP:
min. 5 mil. Kč, max. 10 mil. Kč

Forma podpory (pro příjemce služeb): Cenově zvýhodněné poradenské služby
Podpora pro začínající podniky bude poskytována na projekty schválené příjemci dotace formou cenově zvýhodněných poradenských služeb maximálně do výše 0,5 mil Kč na jeden projekt žadatele
Podpora bude min. 50 tis. Kč, max. 500 tis. Kč.I
Intenzita podpory poradenských služeb pro MSP nesmí přesáhnout 50 % způsobilých výdajů

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti o dotaci prosím kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 777 873 416