• Slide 01

Název programu:                                           PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU
Vyhlašovatel:                                                  Ministerstvo místního rozvoje

Oprávněný žadatel:

podnikatelské subjekty
obce

Cíl programu:
Hlavním cílem Národního programu podpory cestovního ruchu je vytvořit nástroj, který efektivním způsobem přispěje k podpoře sociálního cestovního ruchu. Jedná se o systémovou dotaci ze státního rozpočtu poskytovanou podnikatelským subjektům na vymezené aktivity podporující sociální cestovní ruch.

Podporované aktivity:
1. Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras pro zvýšení návštěvnosti.
2. Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras).
3. Zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu.
4. Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel – (parkovací domy věže).


Výše dotace
Míra spolufinancování je 50 %. Finanční podpora je poskytnuta v režimu de minimis.
Minimální výše dotace je 250 tis.Kč, maximální 10 mil. Kč.

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti o dotaci prosím kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.