• Slide 01

Operační program:                            Integrovaný operační program
Název programu:                               Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního
                                                             dědictví

Prioritní osa 6.3.                                 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných služeb

Oprávněný žadatel:

 • Vlastníci památek, muzeí a knihoven nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí).
 • Fyzické osoby podnikající


Cíl programu:
Cílem programu je revitalizace a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO, národních kulturních památek k 1.1.2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek (k 1.1.2014)
zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění

Podporované aktivity :
1) Revitalizace souboru vybraných památeK

Podporována bude revitalizace a zatraktivnění následujícího souboru památek:

 • památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
 • památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kultura,
 • národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
 • památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 (Indikativní seznam NKP).
  Součástí revitalizace budou opatření, nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru památek zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, restaurování památek, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, obnova parků a zahrad u souborů památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

 

2) Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění

Projekty muzeí a knihoven budou zaměřené na:

 • zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů,
 • restaurování sbírkových a knihovních fondů,
 • zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků,
 • odstraňování přístupových bariér,
 • digitalizace sbírek a knihovních fondů (pouze jako součást komplexnějších projektů),
 • zabezpečení a osvětlení objektů,
 • rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů,
 • modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

 

Podmínky výběru muzeí a knihoven pro podporu z IROP:

Muzeum je zřizováno státem nebo krajem.
Muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Návštěvnost muzea, vypočítaná jako roční průměr za poslední tři roky, překročila 30 000 návštěvníků.
Knihovna je zřízena podle § 3b zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.


Způsobilé výdaje:
stavební práce
pořízení vybavení a zařízení
restaurační práce

Výše dotace:
bude upřesněno

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti o dotaci prosím kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.