• Slide 01

Program: Interreg VA Slovenská republika - Česká republika

Tématický cíl 1B: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Investiční priorita 1B: Podpora investování podniků do výzkumu a inovací a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávácím prostředím

  • Aktivity

= nástroje na efektivní identifikaci společných potřeb výrobního sektoru
= optimalizace a spolupráce při využívání existující infrastruktury výzkumu, vývoje a inovace pro potřeby podnikatelské základny v příhraničí

  • Oprávněný žadatel

= výzkumné instituce
= vysoké školy
= podnikatelské subjekty - malé a střední podniky
= nevládní neziskové organizace

  • Kritéria spolupráce

= povinné: společná příprava projektu, společná realizace projektu
= nepovinné: společný personál, společné financování

  • Výše dotace

= výše dotace bude max. 85% z celkových způsobilých výdajů projektu

Pro bližší informace a možnosti zpracování žádosti o dotaci prosím kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.