• Slide 01
Název programu:     
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
 
Název operace:       
6.4.2 PODPORA AGROTURISTIKY
 
Vyhlašovatel:           
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
 
 
OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL:
Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, veznění pozdějších předpisů avykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo chová minimálně 0,3 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 3 ha. 
 
Cíl programu:
Diverzifikaci činností zemědělských subjektů v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly,k podpoře širšího využití zemědělských farem a využitía venkovských brownfields.Podporována bude stavební obnova budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí.
 
 
Způsobilé výdaje:
•stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí – stavební materiál, stavební práce, bourací práce, technická infrastruktura včetně přípojek, technická zařízení staveb
•doplňující výdaje jako součást projektu - úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, oplocení
•náklady na výstavbu požárních nádrží do objemu 10 m3
•nákup zařízení a vybavení malokapacitního ubytovacího zařízení včetněstravovacíhozařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí
•nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)
 •nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů,ze kterých je stanovena dotace
  
Výše dotace:
Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 200 000 Kč a maximálně 10 000 000 Kč. Dotace může dosáhnout až
 
25 % ze způsobilých výdajů  pro velké podniky,
35 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky,
45 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky.
 
V případě zájmu o bližší informace, případně o zpracování žádosti neváhejte kontaktovat naše odborníky:
 
email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 777873416