• Slide 01
Název programu:
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
 
Název operace :
6.4.1 INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ
 
Vyhlašovatel:
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
 
 
OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL:
Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo chová minimálně 0,3 VDJ3 na 1 ha nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 3 ha.
 
Cíl programu:
Je založení nebo rozvoj nezemědělských činnostívedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných konomických činností. Jedná se o oblasti zpracovatelského průmyslu,stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu a výzkumu a vývoje. Podporovány budou jak stavební výdaje potřebné pro zřízení provozovny, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti. 
 
Způsobilé výdaje:

stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) – stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb

 •doplňující výdaje jako součást projektu – úprava povrchů pro skladové hospodářství,manipulační plochy, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení
 

pořízení strojů, technologií a dalšího zařízení sloužícího pro založení nebo rozvojnezemědělské činnost či montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání

 

nákup základního nábytku v souvislosti s projektem

nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)

 •nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů,ze kterých je stanovena dotace
 
 Výše dotace:
Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 200 000 Kč a maximálně 10 000 000 Kč. Míra dotace dosahuje až
25 % ze způsobilých výdajů je dotace pro velké podniky,
35 % ze způsobilých výdajů je výše dotace pro střední podniky,
45 % ze způsobilých výdajů je výše dotace pro malé podniky.
 
 
V případě zájmu o bližší informace neváhejte kontaktovat naše odborníky.
 
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.:   +420777873416