• Slide 01
Operační program:                         Podnikání, inovace konkurenceschopnost
Název programu:                            APLIKACE
Prioritní osa 1:                                 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Specifický cíl 1.1:                              Zvýšit inovační výkonnost podniků      
 

Oprávněný žadatel:                         malí, střední a velcí podnikatelé

Cíl programu:

Hlavním cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Specifická pozornost bude věnována výzkumu v oblasti průmyslových výzev a klíčových technologií (KETs), které mají značný potenciál pro urychlení modernizace firemní základny i pro vznik nových aplikačních oblastí a průmyslových odvětví.

Výše podpory:

Dotace na jeden projekt je poskytována v minimální výši 1 mil. Kč a maximální výši 100 mil. Kč. Výše podpory na celý projekt může dosáhnout max. 70% způsobilých výdajů.

Způsobilé výdaje:

  • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu,
  • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu,
  • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu

 

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti do programu, prosím, kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 777 873 416