• Slide 01

 

Operační program:                         Podnikání, inovace, konkurenceschopnost
Název programu:                           ÚSPORY ENERGIE
Prioritní osa 3:                               Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Specifický cíl 3.2:                           Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru
Termín pro předběžné žádosti:  od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015
Termín pro plné žádosti:            od 1. 12. 2015 do 30. 4. 2016

Oprávněný žadatel:                      Malí, střední a velcí podnikatelé

Cíl programu:

Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

Výše podpory:

Dotace na jeden projekt je poskytována v minimální výši 500 tis. Kč a maximálně ve výši 250 mil. Kč. Maximální absolutní výše dotace na ekologické studie činí 350 tis. Kč. Výše podpory pro malé podnikatele může dosáhnout max. 50%, výše podpory pro střední podnikatele může dosáhnout max. 40% a výše podpory pro velké podnikatele může dosáhnout max. 30% ze způsobilých výdajů na ekologické studie.

Způsobilé výdaje:

  • dlouhodobý hmotný majetek,
  • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku),
  • ekologické studie (Energetický posudek)

 

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti do programu, prosím, kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 777 873 416