• Slide 01
Operační program:            Podnikání, inovace, konkurenceschopnost
Název programu:               MARKETING
Prioritní osa 2:                    Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
Specifický cíl 2.2:               Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků
Termín pro plné žádosti: od 2. 6. 2015 do 30. 11. 2015

Oprávněný žadatel:            malí a střední podnikatelé (do 200 zaměstnanců)

Cíl programu:

Cílem programu je posílení růstových motivací MSP, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich včetně podpory zapojování do mezinárodních programů. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.

Výše podpory:

Dotace na jeden projekt je poskytována v minimální výši 200 tis. Kč a maximálně ve výši 5 mil. Kč. Výše podpory může dosáhnout maximálně 50% způsobilých výdajů.
Podpora dopravy výstavních exponátů, vč. balného a manipulace je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 150 tis. Kč na jeden konkrétní veletrh nebo výstavu v zahraničí
podpora tvorby marketingových propagačních materiálů pro účely veletrhů a výstav je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 50 tis. Kč při účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí.

Způsobilé výdaje:

  • Pronájem, zřízení a provoz stánku:
    grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku
  • Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení
    na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem
  • Tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí

 

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti do programu, prosím, kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 777 873 416