• Slide 01
Operační program:                        Podnikání, inovace, konkurenceschopnost
Název programu:                           PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU
Prioritní osa 1:                                Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Specifický cíl 1.2:                            Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
Termín pro předběžné žádosti: od 2. 6. 2015 do 31. 8. 2015
Termín pro plné žádosti:             od 1. 12. 2015 do 29. 02. 2016

Oprávněný žadatel:                        malí a střední podnikatelé (do 200 zaměstnanců)

Cíl programu:

Program je zaměřen na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou
sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat
prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Obecným cílem programu je nárůst interakcí
mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci
s podnikatelskou sférou.

Výše podpory:

Dotace na jeden projekt je poskytována v minimální výši 0,5 mil. Kč a maximálně ve výši 3,5 mil. Kč v případě MSP bude poskytována dotace pouze v režimu de minimis. Výše podpory může dosáhnout max. 70% způsobilých výdajů.

Způsobilé výdaje:

  • pro MSP: hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné
  • pro znalostního partnera: mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, přístup k informacím, databázím, semináře
  • znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky Mzdy a pojistné (nezahrnuje mzdy a pojistné MSP). Způsobilé výdaje pro nepřímé náklady jsou osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita

 

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti do programu, prosím, kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 777 873 416