• Slide 01
Operační program:                            Podnikání, inovace, konkurenceschopnost
Název programu:                               SPOLUPRÁCE - KLASTRY
Prioritní osa 1:                                    Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Specifický cíl 1.2:                                Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
 

Oprávněný žadatel:                            malí a střední podnikatelé (do 200 zaměstnanců)

Cíl programu:

Cílem programu je rozvoj inovačních sítí – klastrů, technologických platforem a dalších typů
kooperačních sítí - jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a
inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb
na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech
a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Výše podpory:

Dotace na jeden projekt je poskytována v minimální výši 500 tis. Kč.
  • max. absolutní dotace pro jeden podprojekt v rámci aktivity Kolektivní výzkum: 16 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 11 000 000 Kč pro rozvinuté klastry
  • max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci Sdílená infrastruktura: 15 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 10 000 000 Kč pro rozvinuté klastry
  • max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity Internacionalizace klastru a Rozvoj klastrové organizace: 5 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 4 000 000 Kč pro rozvinuté klastry/3 000 000 Kč pro nezralé klastry

Výše podpory může dosáhnout max. pro aktivitu Kolektivní výzkum 45% pro malé podniky, 35% pro střední podniky; pro aktivity Sdílená infrastruktura, Internacionalizace klastru a Rozvoj klastrové organizace 50% způsobilých výdajů.

Způsobilé výdaje:

  • V případě aktivity Kolektivní výzkum: osobní náklady, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby), dodatečné režijní a provozní náklady, zakázky na externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji nelze zadat personálně ani ekonomicky propojené osobě
  • V případě aktivity Sdílená infrastruktura: nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení, software a data, práva duševního vlastnictví, nájem
  • V případě aktivity Internacionalizace klastru: mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference
  • V případě aktivity Rozvoj klastrové organizace: mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, správa zařízení klastru, materiál

 

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti do programu, prosím, kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel: : +420 777 873 416