• Slide 01

Evropské dotace na podporou podnikatelského sektoru jsou přerozdělovány prostřednictvím následujícíh programů. Příjem žádostí do jednotlivých programů je individuální. Aktuálně otevřené programy které přijímají žádosti o dotaci naleznete v sekci Aktuální dotační možnosti pro podnikatele.

Zde je přehled dotačních programů programového období 2014-2020

PRO ZEMĚDĚLCE

Program INOVACE

Program MARKETING

Program ICT a SDÍLENÉ SLUŽBY

Program ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

Program NEMOVITOSTI

Program APLIKACE

Program ÚSPORY ENERGIE

Program POTENCIÁL

Program PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU

Program SPOLUPRÁCE

Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

Program TECHNOLOGIE

Program TECHNOLOGIE pro mikropodniky

Program VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

Program OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Program ÚSPORY ENERGIE V STZ

Program NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE

Program PORADENSTVÍ 1 (pro začínající podniky)

Program PORADENSTVÍ 2

Program SMART GRIDS 1 (Distribuční sítě)

Program SMART GRIDS 2 (Přenosová síť)

Program INOVAČNÍ VOUCHERY

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Program PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU

Program PODPORA BYDLENÍ

Program ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Podpora investování podniků do výzkumu a inovací a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávácím prostředím

INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ - pro zemědělce

PODPORA AGROTURISTIKY - pro zemědělce