• Slide 01

 

PROJEKTY do kterých jsem se zapojili

 

STÁŽE PRO MLADÉ

V roce 2015 jsme se zapojili  do programu Stáže pro mladé, realizované Fondem dalšího vzdělávání. Díky tomuto programu jsme nabídli
studentům předposledních a posledních ročníků středních škol a studentům posledního semestru VŠ a VOŠ  možnost získat praktické 
zkušenosti v prostředí naší společnosti ještě během studia. 

                                                                                                                                                                                         

staze pro mlade logo

                                                                                                                                                                                                                                             

CESTA PRO MLADÉ - cesta k uplatnění na trhu práce
V roce 2017 jsme opětovně poskytli odbroně vedenou praxi studetnům poseldních ročníků střední školy v rámci projektu Cesta pro mladé. 

                                                                                                                                                                                                                              

VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ - Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnanosti
V r. 2017 jsem  zajistili odbornou praxi nezaměsntaným osobám v evidenci Úřadu práce v pozici Specialista dotací EU zapojením se do
program Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnanosti. Realizátorem projektu byl Fond dalšího vzdělávání.                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                

 

ODBORNÉ PRAXE PRO MLADÉ
V r. 2014 jsme využili možnost podpory projektu ESF Odborné praxe pro mladé do 30ti let, díky kterému jsme mohli vytvořit pracovní místo pro 
osobu ze skupiny ohrožených osob na trhu práce.  

V roce 2016 jsme se zapojili do obdobného projektu s názvem Záruky pro mladé do 30ti let, který zajišťuje  praxi absolventům bez dostatečných
pracovních a odborných zkušeností a jehož realizátorem je Úřad práce ČR.
                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                      

    odborn praxe pro mlad logo