• Slide 01

SCHODOLEZ pro Petru

srdcePilotní akce Schodolezu se snažila shromáždit v co nejkratší době finanční prostředky na pořízení schodolezu pro náhle ochrnutou, vážně nemocnou prvorodičku Petru.
V průběhu 25ti dní, tedy od 6.- 31. ledna 2014 bylo shromážděno 38 250,- Kč od individuálních dárců. Peněžní dar byl předán Petře v plné výši, přesto jej již nevyužila.
Petra podlehla těžké nemoci a její rodina vybranou částku následně darovala onkologickému oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě.

Do akce Schodolez pro Petru  se zapojilo téměř 60 dárců. Akce ukázala, že veřejná podpora může být silným, i když ne všemocným pomocníkem. Přesto všem, kteří Petru podpořili v jejím nelehkém boji upřímně děkujeme.

Děkujeme