• Slide 01

SCHODOLEZ pro Stelu

Stelinkalistopad 2014

Stelinka je dvouletá holčička, trpící vzácným onemocněním Rettova syndromu. Počáteční vývoj Stelinky se v prvních deseti měsících života jevil jako téměř normální. Pak přišlo období dočasné stagnace, kdy Stelinka začala ztrácet schopnost řeči a vědomého užívání rukou. Brzy se začaly projevovat stereotypní pohyby rukou, poruchy motorického vývoje, snížený imunitní systém.
Hlavním a zvláště těžce postihujícím rysem Rettova syndromu je apraxie (dyspraxie), tj. neschopnost ovládat tělo a provádět tak motorické pohyby. Rettův syndrom tak může negativně narušovat veškeré tělesné pohyby včetně očního pohledu a řeči a bránit tak Stelince v tom, co chce udělat.
Pokud se však Stelince dostane v prvních 5ti letech jejího života nákladné a intenzivní léčby je naděje, že se její motorický vývoj ustálí na samostatné schopnosti pohybu.

Za účelem shromáždění finančních prostředků na léčiva a léčebné pomůcky jsme vyhlásili druhou akci Schodolezu v r. 2014.
Schodolez pro Stelinku představoval tentokrát organizaci veřejné sbírky prostřednictvím street fundraisingu.
Veřejná sbírka byla zahájena 15. listopadu a trvala 3 měsíce. Do organizace veřejné sbírky se zapojili dobrovolníci z řad studentů těšínských gymnázií, zajišťující samotný street fundraising. Jejich činnost byla posílena o dobrovolníky z řad dětí základních škol Českého Těšína, kteří na oplátku dárcům finančního příspěvku namalovali děkovné pohlednice za Stelinku.

Díky všem zapojeným dobrovolníkům a solidaritě veřejnosti Českého Těšína bylo shromážděno celkem 8 381,- Kč.

Všem zapojeným chceme tímto vyjádřit upřímné díky.

Děkujeme

podkovn