• Slide 01

Evropské dotace určené na podporu zemědělské činnosti plynou z Evropského zemědělského fondu. Prostředky jsou přerozdělovány PROGRAMEM ROZVOJE VENKOVA, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR. Dotační zdroje PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA podporují zemědělce v různorodých opatřeních. Výzvy k příjmu žádostí pro jednotlivé oparece jsou zpravidla vyhlašovány 2x ročně. Příjem žádostí je otevřen na velmi krátkou dobu, proto je nutné,aby zemědělci se zájem o získání  dotace z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA připravili svůj projekt vždy s předstihem.

Ministerstvo kromě dotačních příležitostí EU však disponuje také národními prostředky, které přerozděluje v aktuálních tématech. Většinou se jedná o tyto dotační témata:

-     1. Dotace v zemědělství a potravinářství
2. Dotace ve vodním hospodářství
3. Dotace v lesním hospodářství
4. Genetické zdroje
5. Dotace nestátním neziskovým organizacím

 

Opatření programu PRV v programovém období 2014 - 2020:

 ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ

PODPORA AGROTURISTIKY

INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

 TECHNICKÉ VYBAVENÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PROVOZOVEN