• Slide 01

SLUŽBY

 

TriA dotační kancelář

 • vyhledání dotačních možností na míru projektovým záměrům
 • fundraisingové plány pro neziskové organizace
 • vypracování žádosti o dotaci ze zdrojů EU, veřejných zdrojů a soukromých nadačních fondů
 • studie proveditelnosti
 • podnikatelské plány
 • marketingové plány a marketing služeb
 • finanční analýzy Cost benefit analýza, Cash-flow
 • SWOT a STEEP analýzy
 • dotační management (administrace realizovaných projektů, monitoring, evaluace projektů, veřejné zakázky)
 • investiční servis (odhady majetku, zajištění stavebních povolení, posudky EIA, SEA,NATURA 2000)
 • evidence brownfields a vyhledávání vhodných objektů pro podnikání
 • účetnictví a daně

 

Kariérové poradenství

 • poradenství o možnostech pracovního trhu
 • poradenství o možnostech vzdělávání pro nezaměstnané
 • diagnostika a motivační aktivity
 • průvodcovství při heldání pracovního uplatnění
 • bezplatná služba pro osoby v evidenci Úřadu práce a osoby bez zaměstnání 

 

SCHODOLEZ

 • organizace veřejných sbírek za účelem podpory jednotlivců
 • poradenská podpora o možnostech financování zdravotních pomůcek

 

VZDĚLÁVÁNÍ s AOPS

 • vzdělávací semináře
 • školení 
 • kurzy
 • zprostředkování odborných praxí
 • zájmové aktivity pro seniory