• Slide 01

Pro podnikatele

Podpora živnostníků a malých podnikatelů se stala prioritní oblastí našich poradenských služeb. Cestu rozvoje našeho regionu nalézáme v podpoře podnikání menších podnikatelských subjektů, která vede ke snížení  nezaměstnanosti regionu.
Podnikatelským subjektům přibližujeme možnosti dotačních podpor EU fondů, národních a zahraničních zdrojů.
Kromě vyhledání vhodného dotačního titulu projektovým vizím nabízíme prověření a konzultaci investičního záměru, zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh - studie proveditelnosti a podnikatelský plán, v žádoucích případech stavební povolení a posudky EIA, SEIA , NATURA 2000.
Provádíme administraci schválených projektů včetně komplexního zajištění výběrových řízení.

Pro úspěšné čerpání dotací  je vhodné se včas a řádně připravit. Podrobnosti o programech určených pro mikropodniky, malé a střední podnikatele naleznete v níže uvedených odkazech.

Aktuální dotační možnosti pro podnikatele

Připravované možnosti pro podnikatele

Průběžné dotační možnosti pro podnikatele:

 

Bližší informace o aktuálních možnostech podpory podnikání v našem regionu získáte na email. kontaktu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.